Özgün Koyun Özgün Koyun

Ruby - undef_method vs remove_method

  ruby metaprogramming

undef_method:

class Computer
 # Eğer method __ ile başlıyorsa, veya method_missing ise veya respond_to ise
 # methodu çıkarma. 
 instance_methods.each do |m|
  # undef_method kullandığımız zaman üst sınıflardan inherit edilen 
  # tüm methodlar çıkarılır.
  undef_method m unless m.to_s =~ /^__|^method_missing$|^respond_to\?$/
 end
end
c = Computer.new
begin
 c.inspect
rescue Exception => e
 puts "inspect methodu undef_method ile cikarilmis: #{e.message}"
end

remove_method:

class Monitor 
 def hello 
  "hello"; 
 end
end
m = Monitor.new
puts m.hello
class Monitor
 # inspect methodu Monitor classında tanımlanmadığı için remove_method
 # ile çıkarılamaz.
 begin
  remove_method :inspect 
 rescue Exception => e
  puts e.message
 end

 # remove_method sadece o sınıfa ait methodları çıkarır. Inherit edilen
 # methodlara dokunmaz. O yüzden burda inherit edilen bir methodu
 # remove_method ile çıkarmaya çalıştığımız zaman hata verir.
 puts "hello methodunu remove_method ile cikariyoruz"
 remove_method :hello 
end
begin
 puts m.hello
rescue Exception => e
 puts e.message
end

Kaynaklar: