Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

Vim /

Sort

Bir dosyanın i�eriğinin alfabetik sıralanması(sorting)

1. Y�ntem: CTRL+V ile "visual" modda sıralanmasını istediğimiz satırları se�tikten sonra aşağıdaki vim komutunu �alıştırız:

:!sort

2. Y�ntem: Bir dosyanın t�m i�eriğinin alfabetik olarak sıralanması i�in:

:'<,'>!sort

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 13, 2006, at 03:54 AM