From Wiki

Vim: Sort

Bir dosyanın içeriğinin alfabetik sıralanması(sorting)

1. Yöntem: CTRL+V ile "visual" modda sıralanmasını istediğimiz satırları seçtikten sonra aşağıdaki vim komutunu çalıştırız:

:!sort

2. Yöntem: Bir dosyanın tüm içeriğinin alfabetik olarak sıralanması için:

:'<,'>!sort

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Vim.Sort
Page last modified on January 13, 2006, at 03:54 AM