Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

Variables

$# : Betiğe gönderilen argüman sayısı
$* : Betiğe gönderilen tüm argümanları tek bir string (process ID) olarak gösterir.
$$ : Çalışmakta olan betiğin o anki PID sini verir.
$! : Geri plana atılan son proses için PID sini verir.
$@ : Gerçekte $# ile yanıdır, eğer tırnak işareti ile kullanılırsa her argümanda tırnak işareti içerisinde geri döner. $? : Son komutun çıkış durumunu gösterir. Eğer o ise hata yok diğerlerinde hata vardır.

echo Bu dokuzuncu parametredir :$9

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 23, 2006, at 10:33 PM