From Wiki

Bash: Variables

$# : Betiğe gönderilen argüman sayısı
$* : Betiğe gönderilen tüm argümanları tek bir string (process ID) olarak gösterir.
$$ : Çalışmakta olan betiğin o anki PID sini verir.
$! : Geri plana atılan son proses için PID sini verir.
[email protected] : Gerçekte $# ile yanıdır, eğer tırnak işareti ile kullanılırsa her argümanda tırnak işareti içerisinde geri döner. $? : Son komutun çıkış durumunu gösterir. Eğer o ise hata yok diğerlerinde hata vardır.

echo Bu dokuzuncu parametredir :$9

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Bash.Variables
Page last modified on March 23, 2006, at 10:33 PM