From Wiki

Linux: ShhTunnel

Senaryo: Hostname'i "hal" olan bilgisayarda "cvds" çalışmaktadır. "hal"ın sadece ssh portu dışarıdan erişime açıktır. Aşağıdaki komut client(localhost) tarafında çalışıtırıldığında "hal" makinasına bir ssh tüneli açılmaktadır. "localhost"ta "2401" no'lu porta bağlandığımızda da açılan tünel yardımıyla "hal" makinasına bağlanmış oluruz.

ssh -p 22 -g -L 2401:localhost:2401 [email protected]

Senaryo: www.office.lan ==> 127.0.0.1

ssh -p 2222 -g -L 8888:wwww.office.lan:80 ofis

Putty ile SSH Tunnel kurulumu

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Linux.ShhTunnel
Page last modified on June 01, 2006, at 03:49 PM