Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

Svn

Linux.Svn History

Hide minor edits - Show changes to markup

May 02, 2006, at 11:52 PM by 85.105.103.84
Added lines 1-73:

SVN(SUBVERSION) KURULUMU ve AYARLARI

Kaynaklar:

	- http://www.belgeler.org/howto/svn-nasil.html
	- http://svnbook.red-bean.com/en/1.1/ch06s03.html
	- http://www.cankavaklioglu.name.tr/svnbaslangic.html


SUNUCU TARAFINDA YAPILAN İŞLEMLER


>> Proje klas�r�n�n SVN'ye uygun hale getirilmesi. T�m proje

	dosyaları "trunk" klas�r� altında olmalı.

	$ cd /home/ozgun/projects
	$ mkdir prj1 prj2
	$ mkdir prj1{trunk,branches,tags}
	$ mkdir prj2{trunk,branches,tags}

>> SVN deposu oluşturmak.

	$ svnadmin create --fs-type fsfs /home/ozgun/Repositories

>> SVN deposuna projeyi aktarmak.

	$ cd /home/ozgun/projects/
	$ svn import . file:///home/ozgun/Repositories -m "Projeler"

>> Depodaki dosyaları g�rmek i�in:

	$ svn list --verbose file:///home/ozgun/Repositories

>> Depodaki dizinler arasında gezinme:

	$ svnshell /home/ozgun/Repositories

>> Bu depoya bağlanabilecek kullanıcıları ve okuma-yazma izinlerini belirleyelim.

	$ vim /home/ozgun/Repositories/conf/svnserve.conf
		[general]
		anon-access = none
		auth-access = write
		password-db = passwd
		realm = Prj Repository

	$ vim /home/ozgun/Repositories/conf/passwd
		[users]
		ozgun = sifre

>> "svnserve" i "daeomon" modunda, sadece "/home/ozgun/Repositories"

	deposunu yayınlayacak şekilde başlatalım. "svnserver" 3690/tcp ve 3690/upd portlarını dinler.

	$ svnserve -d -r /home/ozgun/Repositories


İSTEMCİ TARAFINDA YAPILAN İŞLEMLER


>> İstemci tarafında �alışma dizini oluşuturulur.

	$ mkdir /home/ozgun/Workplace
	$ cd Workplace
	$ mkdir prj1
	$ cd prj1

>> SVN sunucusunda projeye ait dosyalar alınır.

	> Uzaktaki bir makinadan:
	$ svn checkout svn://192.168.2.77/prj1/trunk

	> svnserve'in kurulu olduğu makinadan:
	$ svn checkout file:///home/ozgun/Repositories/prj1/trunk
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 02, 2006, at 11:52 PM