Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

Vim /

JoiningLinesWithJoin

Satırları belli bir kritere göre birleştirip tek bir satır haline getirmek:

Örnek Dosya:

bir,
iki,
uc,
dort
bes

İlgili vim kodu:

:g/,$/.,/[^,]$/j

Yukarıdaki işlem uygululandığında dosyanın son hali:

bir, iki, uc, dort
bes

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 14, 2005, at 01:49 PM