Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

OzelDegiskenler

Perl.OzelDegiskenler History

Hide minor edits - Show changes to markup

July 13, 2005, at 11:06 PM by �zg�n
Added lines 1-15:

Perl'de Kullanılan �zel Değişkenlerin Bir Kısmı !!

 • $^O : İşletim sisteminin adını d�nd�r�r.
 • $_ : O anki değişken.
 • @_ : O anki liste.
 • $? : Son �alışıtıran fonkisiyonun d�nd�rd�ğ� değer.
 • $< : Programı �alıştıran kullanıcı id'si(UID)
 • $$ : Process id.
 • @ARGV : Arguman listesi.
 • STDIN : Standart girdi. (�ntanımlı klavye)
 • STDOUT : Standart �ıktı. (�ntanımlı ekran)
 • sclalar(@dizi) : Dizideki eleman sayısı.
 • $#dizi : Dizinin son elemanının indexi.
 • %ENV : �evresel değişkenleri tutan hash. Komut satırından �ağırıldığında farklı, cgi scripti iken farklı değerler d�ner.
 • $| : ?
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on July 13, 2005, at 11:06 PM