Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

ResolvConf

resolv.conf dosyasının i�eriğinin her a�ılışta değiştirilmesinin engellenmesi:

Archlinux'ta "/etc/conf.d/dhcpcd" dosyasındaki DHCPCD_ARGS değeri aşağıdaki gibi değiştirilir:

DHCPCD_ARGS="-C resolv.conf -q"

Ubuntu'da "/etc/etc/dhcp3/dhclient.conf" doysasındaki aşağıdaki satır, başındaki "#" kaldırılarak aktif hale getirilir.

prepend domain-name-servers 127.0.0.1;

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 16, 2008, at 06:13 PM