Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

TinymceOnlineHtmlEditorEklenmesi

Rails Uygulamasına TinyMCE? Online Html Editor Eklenmesi

1. Adım

TinyMCE? "http://tinymce.moxiecode.com/download.php" adresinden indirilir.

2. Adım

İndirilen arşiv dosyası a�ılınca ortaya �ıkan "jscripts" klas�r�ndeki "tiny_mce" klas�r� rails uygulamasının "public/javascripts" klas�r�ne kopyalanır.

3. Adım

"view"da "head" etiketi arasına aşağıdaki satır eklenir.

<%= javascript_include_tag "tiny_mce/tiny_mce" %>

4. Adım

"view"a aşağıdaki javascript kodu eklenir.

<script type="text/javascript" >
  tinyMCE.init({
	mode : "textareas",
	theme : "advanced",
        editor_selector: "mceEditor",
	theme_advanced_buttons1 : "bold,italic,underline,separator,strikethrough,justifyleft,justifycenter,justifyright, justifyfull,bullist,numlist,undo,redo,link,unlink,image,code",
	theme_advanced_buttons2 : "",
	theme_advanced_buttons3 : "",
	theme_advanced_toolbar_location : "top",
	theme_advanced_toolbar_align : "left",
	theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
	extended_valid_elements : "a[name|href|target|title|onclick],img[class|src|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|height|align|onmouseover|onmouseout|name],hr[class|width|size|noshade],font[face|size|color|style],span[class|align|style]"

  });
</script>

5. Adım:

"view"daki textarea'nın class'ı "mceEditor" olarak ayarlanır.

<textarea class="mceEditor" cols="80"></textarea>

Tarayıcı Uyumluluğu:

TinyMCE?'yi Firefox, Internet Explorer ve Opera'da test ettim. Malesef t�m �zelliklerini �� browserda da tam olarak kullanmayı başaramadım. İlgin�tir, en iyi sonucu Firefox ile aldım! Daha �nce b�yle birşey başıma gelmemişti :)

Kaynaklar:

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 20, 2008, at 12:46 AM