From Wiki

Linux: DebianUpdateRc

Debian'da update-rc komutu ile başlangı� betiği oluşturmak.

Aşağıdaki kod /etc/init.d/clamd betiğini 2,3,4 ve 5. başlangı� seviyelerinde �alışmak �zere ayarlar.

update-rc.d clamd start 75 2 3 4 5 .

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Linux.DebianUpdateRc
Page last modified on January 04, 2006, at 11:52 PM