From Wiki

Bind: DisableLameServerResolvingLogs

"lame server resolving" loglarının "syslog"a dŁşmesini engellemek.

/etc/bind/named.conf dosyasına aşağıdaki satırlar eklenir:

logging {
 category lame-servers { null; };
};

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Bind.DisableLameServerResolvingLogs
Page last modified on January 20, 2006, at 03:17 PM