Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

TurkceKlavyeVeFontKullanimi

Slackware'de Turkce Klavye Ve Font Kullanımı

Slackware 8.0 Türkçe Ayarları

Nihat Ciddi, [email protected]

v1.01, 16 Temmuz 2001

 -----------------------------------------------------------------

Bu dokümanda, Slackware Linux 8.0 dağıtımında Türkçe'ye özgü karakterler olan ğ, ş, ö, ç, ü, ı, İ karakterlerinin konsolda ve XFree86?'da düzgün olarak görülebilmesi için yapılması gereken ayarlar anlatılmaktadır.

 -----------------------------------------------------------------

1. Giriş

  * 1.1 Neler gerekli?
  * 1.2 Bu dokümanın yeni sürümleri
  * 1.3 Görüşler, sorular, öneriler...

2. Konsol Ayarları

3. XFree86? Ayarları

 -----------------------------------------------------------------

1. Giriş

1.1 Neler gerekiyor?

Kuruluma başlamadan önce aşağıdaki dosyaların elinizde bulunması gerekir.

  * Latin-5 (Türkçe) font
   lat5-16.psfu.gz
  * Türkçe Q klavye düzeni
   trq.map.gz
  * XFree86? için ISO8859?-9 fontları
    o XFree86?-ISO8859?-9-2.1.2-10.noarch.tgz
    o XFree86?-ISO8859?-9-75dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz
    o XFree86?-ISO8859?-9-100dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz

1.2 Bu dokümanın yeni sürümleri

Slackware Linux 8.0 Türkçe Ayarları dokümanın yeni sürümleri düzenli olarak [email protected] e-posta listesinde duyurulacak ve Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği'nin web sitesine (www.linux.org.tr) gönderilecektir.

Dokümanın en son sürümü HTML olarak http://linux.fisek.com.tr/ciddi/slackware8-turkce.html adresinden alınabilir.

1.3 Görüşler, sorular, ...

Dokümanla ile ilgili her türlü görüşleriniz ve sorularınız için benimle [email protected] adresinden bağlantı kurabilirsiniz. Dokümanda bir hata bulduğunuzda bunu bana haber verirseniz, dokümanın bir sonraki sürümünde bunu düzeltebilirim.

 -----------------------------------------------------------------

2. Konsol Ayarları

İndirdiğimiz Türkçe font ve klavye dosyalarını ilgili yerlere kopyalayalım.

cp lat5-16.psfu.gz /usr/share/kbd/consolefonts/ cp trq.map.gz /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/

/etc/rc.d/rc.local açılış dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin.

setfont lat5-16.psfu.gz loadkeys trq.map.gz

Böylece konsol için bir Türkçe font ve Türkçe Q klavye için gerekli olan klavye düzenini sistemin her açılışta yüklenmisini sağlamış olduk. Bir sonraki açılışı beklememek için yukarıdaki komutları komut satırından tekrarlayabilirsiniz.

Daha sonra /etc/inputrc dosyanızı açarak (yoksa yenisini yaratın) içine aşağıdaki satırları ekleyin.

set input-meta on set convert-meta off set output-meta on

/etc/profile dosyanızı açarak içine aşağıdaki satırları ekleyin.

export INPUTRC=/etc/inputrc export LANG=tr_TR

Böylece konsol için Türkçe karakter ayarlarını tamalamış oluyoruz.

 -----------------------------------------------------------------

3. XFree86? Ayarları

XFree86? ISO8859?-9 (Türkçe) fontlarını yüklemek için aşağıdaki komutları girin.

installpkg XFree86?-ISO8859?-9-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz installpkg XFree86?-ISO8859?-9-75dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz installpkg XFree86?-ISO8859?-9-100dpi-fonts-2.1.2-10.noarch.tgz

Gerekli fontları yükledikten sonra, XFree86?'ya bunu haber vermemiz gerekir. /etc/XF86Config? dosyasını açarak FontPath? satırlarının en üstüne aşağıdaki satırları da ekleyin.

FontPath? "/usr/share/fonts/ISO8859?-9/100dpi/" FontPath? "/usr/share/fonts/ISO8859?-9/75dpi/" FontPath? "/usr/share/fonts/ISO8859?-9/misc/"

Artık Slackware 8.0'ınızla Türkçe okuyup, yazabilirsiniz.

 -----------------------------------------------------------------
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 27, 2005, at 02:50 PM