From Wiki

Linux: FindDuplicateRows

Finding duplicated rows

Írnek 1: Sadece 1. fieldları karşılaştır, ve fieldlar birbirinden "|" ile ayrılıyor.

$ uniq --check-fields 1 --separator="|" --ignore-case companies.txt > companies_uniq.txt

Írnek 2: sadece tekrarlanan satırları bulmak išin:

$ uniq -d dosya.txt > tekrarlanan_satirlar.txt

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Linux.FindDuplicateRows
Page last modified on November 30, 2005, at 01:26 AM