Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

Vim /

Read

read(r)

Bir dosyanın išeriğinin o an ašılmış olan dosyaya aktarılması:

$ vim dosyam.txt ==> Dosyayi aš.
:r baska_dosya.txt ==> baska_dosya.txt"nin išerigini "dosyam.txt" ye aktar.
:wq ==> Kaydet ve šik.

Bir linux komutunun šıktısını o an ašılmış olan dosyaya aktarılması:

$ vim dosyam.txt ==> Dosyayi aš.
:r !ls ==> "ls" komutunun šiktisini ašilan dosyaya aktar.
:wq ==> Kaydet ve šik

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 21, 2006, at 12:26 AM