Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

DebiandaMrtgIleRouterVeSunucuTrafigininIzlenmesi

Linux.DebiandaMrtgIleRouterVeSunucuTrafigininIzlenmesi History

Hide minor edits - Show changes to markup

October 27, 2005, at 12:53 AM by 85.105.66.26
Changed lines 253-255 from:

http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/mrtg-unix-guide.html http://apt-get.dk/mrts/ http://www.geocities.com/paulcwilliamson/mrtg/rateup2rrd.html

to:

http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/mrtg-unix-guide.html
http://apt-get.dk/mrts/
http://www.geocities.com/paulcwilliamson/mrtg/rateup2rrd.html\\

October 27, 2005, at 12:50 AM by 85.105.66.26
Changed lines 101-102 from:

0-55/5 * * * * root if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg >> /var/log/mrtg/mrtg.log 2>&1; fi

to:

0-55/5 * * * * root if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg >> /var/log/mrtg/mrtg.log 2>&1; fi

October 27, 2005, at 12:26 AM by 85.105.66.26
Changed lines 248-254 from:

=]

to:

=]


Kaynaklar: http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/mrtg-unix-guide.html http://apt-get.dk/mrts/ http://www.geocities.com/paulcwilliamson/mrtg/rateup2rrd.html

October 27, 2005, at 12:26 AM by 85.105.66.26
Changed lines 235-248 from:

MRTG logları "/var/log/mrtg.log" dosyasında tutulamktadır. Bu dosyanın düzenli olarak döndürülmesi için gerekli "logrotate" dosyası aşağıdaki gibidir. Bu dosya apt-get ile mrtg kurulumu sırasında oluşur.

to:

MRTG logları "/var/log/mrtg.log" dosyasında tutulamktadır. Bu dosyanın düzenli olarak döndürülmesi için gerekli "logrotate" dosyası aşağıdaki gibidir. Bu dosya apt-get ile mrtg kurulumu sırasında oluşur.

(:code:) # vim /etc/logrotate.d/mrtg

(:code:) /var/log/mrtg/mrtg.log { weekly rotate 12 compress missingok }

October 27, 2005, at 12:24 AM by 85.105.66.26
Added lines 220-235:

Apache Web Sunucu Ayarları:

Kurulum işlemi bittikten sonra, network trafiğimizi kem gözlerden sakınmak(sadece belirli IP'lerden bağlanılabilmesi) için apache web sunucunda bazı ayarlar yapmamız gerekmektedir.

(:code:) # vim /etc/apache/httpd.conf (:code:) <Directory /var/www/mrtg> order deny,allow deny from all allow from </Directory>

Logrotate Ayarları:

MRTG logları "/var/log/mrtg.log" dosyasında tutulamktadır. Bu dosyanın düzenli olarak döndürülmesi için gerekli "logrotate" dosyası aşağıdaki gibidir. Bu dosya apt-get ile mrtg kurulumu sırasında oluşur.

October 27, 2005, at 12:22 AM by 85.105.66.26
Changed lines 159-219 from:

=]

to:

=]

Aşağıdaki komut ile localhost SNMP sunucusundaki network arabirimleri kontor edilir.

(:code:) $ snmpwalk -v 1 -OS -c public localhost interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr Çıktısı: (:code:) IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: lo IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: eth0

/etc/mrtg.conf için gerekli konfigurasyon oluşturulur.

(:code:) # cfgmaker --global 'WorkDir: /var/www/mrtg' \ --global 'Options[_]: bits,growright' \ --output /root/mrtg_local.cfg \ [email protected]

"/root/mrtg_local.cfg" dosyasındaki aşağıdaki satırlar "/etc/mrtg.cfg" dosyasının sonuna eklenir.

(:code:) ### Interface 2 >> Descr: 'eth0' | Name: '' | Ip: '192.168.1.2' | Eth: '00-e0-40-00-03-f5' ### Target[127.0.0.1_2]: 2:[email protected]: SetEnv[127.0.0.1_2]: MRTG_INT_IP="192.168.1.2" MRTG_INT_DESCR="eth0" MaxBytes[127.0.0.1_2]: 12500000 Title[127.0.0.1_2]: Traffic Analysis for 2 -- mor PageTop[127.0.0.1_2]: <H1>Traffic Analysis for 2 -- mor</H1> <TABLE> <TR><TD>System:</TD> <TD>mor in Unknown (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)</TD></TR> <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD>Root &lt;[email protected]&gt; (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)</TD></TR> <TR><TD>Description:</TD><TD>eth0 </TD></TR> <TR><TD>ifType:</TD> <TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR> <TR><TD>ifName:</TD> <TD></TD></TR> <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>100.0 Mbits/s</TD></TR> <TR><TD>Ip:</TD> <TD>192.168.1.2 (mor.arena.lan)</TD></TR> </TABLE>

Yukarıdaki konfigurasyonaki "MaxBytes?" ve "Max Speed" aşağıdaki gibi değiştirilir.

(:code:) MaxBytes[127.0.0.1_2]: 64000 <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>512.0 kbits/s</TD></TR>

İşler yolunda gitmiş mi diye bir kontrol yapılır.

(:code:) # /usr/bin/mrtg /etc/mrtg_local.cfg

MRTG loglarının takip edilmesi:

(:code:) $ firefox http://localhost/cgi-bin/mrtg-rrd.cgi

October 27, 2005, at 12:20 AM by 85.105.66.26
Added lines 122-158:

=]

2. MRTG+SNMP Kurulu Sunucunun Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

İlgili paketler kurulur.

(:code:) # apt-get install snmp snmpd

SNMP sunucunu sadece kendinden gelen istekliere cevap vermesi sağlanır.

(:code:) # vim /etc/snmp/snmpd.conf Bu satırlar (:code:) com2sec paranoid default public #com2sec readonly default public #com2sec readwrite default private Şu şekilde değiştirilir. (:code:) #com2sec paranoid default public com2sec readonly 127.0.0.1 public #com2sec readwrite default private

SNMP sunucu yeniden başlatılır.

(:code:) # /etc/init.d/snmpd restart

SNMP'nin her açılışta çalışması için gerekli ayarlar yapılır.

(:code:)[=

 1. sysv-rc-conf
October 27, 2005, at 12:17 AM by 85.105.66.26
Added lines 90-121:

=]

Aşağıdaki komut birkaç kez çalıştırılarak(hata üretMEyene kadar) MRTG test edilir.

(:code:) # /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg

Debian MRTG kurulumu sırasında /etc/cron.d/mrtg dosyasını oluşturuyor bu dosyanın içeriği aşağıdaki gibidir:

(:code:) 0-55/5 * * * * root if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg >> /var/log/mrtg/mrtg.log 2>&1; fi

Eğer yukarıdaki çalışmıyorsa aşağıdaki gibi bir satır da crontab'a eklenebilir.

(:code:) # crontab -e */5 * * * * /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg --logging /var/log/mrtg/mrtg.log

"mrtg-rrd.cgi" betiğinin /etc/mrtg.cfg dosyasına erişebilmesi ve istatistikleri oluşturabilemesi için aşağıdaki düzenleme yapılır.

(:code:) # chown www-data /etc/mrtg.cfg # chown www-data /var/www/mrtg # chown www-data /var/www/mrtg/*

MRTG loglarının takip edilmesi:

(:code:)[= $links http://localhost/cgi-bin/mrtg-rrd.cgi

October 27, 2005, at 12:14 AM by 85.105.66.26
Added lines 40-89:

=]

Router trafiğinin izlenebilmesi için ilgili "mrtg.conf" dosyasının oluşturulması Aşağıdaki komuttan sonra hatasız bir şekilde mrtg.conf dosyasının oluşması gerekir.

(:code:) # cfgmaker --global 'WorkDir: /var/www/mrtg' \ --global 'Options[_]: bits,growright' \ --output /root/mrtg.cfg \ [email protected]

mrtg.conf dosyasında "Max Speed" ve "MaxBytes?" ayarının yapılması. Burdaki değerler 512 Kbit/s ADSL bağlantı göz önüne alınarak yapılmıştır.

(:code:) MaxBytes[192.168.1.1_1]: 64000 <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>512.0 kbits/s</TD></TR> MaxBytes[192.168.1.1_2]: 64000 <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>512.0 kbits/s</TD></TR>

RRDTOOL desteği için ilgili ayarların mrtg.conf dosyasına yapılması.

(:code:) LogFormat: rrdtool

mrtg.conf dosyasında Icon'ların gözükmesi için aşağıdaki satır eklenir.

(:code:) IconDir: /mrtg

Oluşturulan "mrtg.conf" dosyası "/etc" dizinine kopyalanır.

(:code:) # cp /root/mrtg.cfg /etc/

mrtg-rrd'nin son sürümü aşağıdaki adresten indirilir ve "mrtg-rrd.cgi" dosyasına gerekli değişiklik yapılır. mrtg-rrd sayesinde grafikler sayfa çağırıldığı zaman oluşturulur.

(:code:)[=

 1. cd /root
 2. wget ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/people/jan_kasprzak/mrtg-rrd/mrtg-rrd-0.7.tar.gz
 3. tar xzvf mrtg-rrd-0.7.tar.gz
 4. cd mrtg-rrd-0.7
 5. vim mrtg-rrd.cgi
 BEGIN { @config_files = qw(/etc/mrtg.cfg); }
 1. cp mrtg-rrd.cgi /var/lib/cgi-bin/
October 27, 2005, at 12:10 AM by 85.105.66.26
Added lines 30-40:

(:code:) Menu 22 - SNMP Configuration SNMP: Get Community= public Set Community= public Trusted Host= 192.168.1.2 Trap: Community= public Destination= 0.0.0.0

October 27, 2005, at 12:09 AM by 85.105.66.26
Changed line 5 from:

1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

to:

1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi \\

Changed line 11 from:

Router IP: 192.168.1.1

to:

Router IP: 192.168.1.1\\

October 27, 2005, at 12:08 AM by 85.105.66.26
Changed line 11 from:

Router IP: 192.168.1.1

to:

Router IP: 192.168.1.1

October 27, 2005, at 12:08 AM by 85.105.66.26
Changed lines 1-2 from:

Giriş

to:

0. Giriş

Changed lines 14-17 from:

Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

 1. İlgili Paketler Kurulur:
to:

1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

İlgili Paketler Kurulur:

Changed lines 22-23 from:
 1. "/etc/mrtg.conf" yedeklenir.
to:

"/etc/mrtg.conf" yedeklenir.

Changed line 29 from:
 1. Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:
to:

Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:

October 27, 2005, at 12:03 AM by 85.105.66.26
Added line 17:
Added line 23:
October 27, 2005, at 12:00 AM by 85.105.66.26
Changed lines 1-2 from:
 1. Giriş
to:

Giriş

Changed lines 14-16 from:
 1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

  1. İlgili Paketler Kurulur:
to:

Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

 1. İlgili Paketler Kurulur:
Changed line 21 from:
 # "/etc/mrtg.conf" yedeklenir.
to:
 1. "/etc/mrtg.conf" yedeklenir.
Changed line 27 from:
 # Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:
to:
 1. Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:
October 26, 2005, at 11:59 PM by 85.105.66.26
Changed line 16 from:
 # İlgili Paketler Kurulur:
to:
 1. İlgili Paketler Kurulur:
October 26, 2005, at 11:56 PM by 85.105.66.26
Changed lines 1-2 from:
 1. !!!0. Giriş
to:
 1. Giriş
Changed lines 14-16 from:
 1. 1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

 #İlgili Paketler Kurulur:
to:
 1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

 # İlgili Paketler Kurulur:
Changed line 21 from:
 #"/etc/mrtg.conf" yedeklenir.
to:
 # "/etc/mrtg.conf" yedeklenir.
Changed line 27 from:
 1. Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:
to:
 # Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:
October 26, 2005, at 11:54 PM by 85.105.66.26
Changed line 16 from:
 • İlgili Paketler Kurulur:
to:
 #İlgili Paketler Kurulur:
Changed line 21 from:
 • "/etc/mrtg.conf" yedeklenir.
to:
 #"/etc/mrtg.conf" yedeklenir.
Changed line 27 from:

Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:

to:
 1. Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:
October 26, 2005, at 11:53 PM by 85.105.66.26
Changed lines 1-2 from:

0. Giriş

to:
 1. !!!0. Giriş
Changed lines 5-7 from:
	1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi 
	2. MRTG+SNMP Kurulu Sunucunun Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi
to:

1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi 2. MRTG+SNMP Kurulu Sunucunun Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

Changed lines 14-15 from:

1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

to:
 1. 1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi
October 26, 2005, at 11:52 PM by 85.105.66.26
Changed line 27 from:

Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:

to:

Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:

October 26, 2005, at 11:52 PM by 85.105.66.26
Changed lines 25-27 from:

=]

to:

=]

Router'dan "SNMP Configuration" bölümünde ilgili ayarlar yapılır. Örneğin Zyxel ADSL modem için ilgili ayarlar şu şekildedir:

October 26, 2005, at 11:51 PM by 85.105.66.26
Added lines 1-25:

0. Giriş

Bu kısacık belgede;

	1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi 
	2. MRTG+SNMP Kurulu Sunucunun Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

anlatılmaktadır. Bu işlem için bir adet Debian Sarge kurulu linux sunucu ve bir adet router yeterli olmaktadır.

Router IP: 192.168.1.1 Debian IP: 192.168.1.2

1. Router (ADSL Modem) Trafiğinin MRTG ile İzlenmesi

 • İlgili Paketler Kurulur:

(:code:) # apt-get install mrtg mrtgutils mrtg-contrib libsnmp-session-perl rrdtool librrds-perl

 • "/etc/mrtg.conf" yedeklenir.

(:code:) # cd /etc # cp mrtg.cfg mrtg.cfg.orig

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 27, 2005, at 12:53 AM