From Wiki

Linux: Cvs

Depo oluşturulması:

# cvs -d /var/lib/cvsd/cvsroot init
# vim /etc/cvsd/cvsd.conf
	Repos /cvsroot
# cd /var/lib/cvsd
# chown -R cvsd:cvsd cvsroot/

Kullanıcı Eklenmesi:

# cvsd-passwd /var/lib/cvsd/cvsroot ozgun 

Depo'ya login olunması:

cvs -d :pserver:[email protected]:/cvsroot login

CVSROOT,CVSEDITOR

# vim ~/.bashrc 
	export CVSROOT=:pserver:[email protected]:/cvsroot
	export CVSEDITOR=gvim

Anonymous kullanıcıların eklenmesi:

# touch /var/lib/cvsd/cvsroot/CVSROOT/readers
# chown cvsd:cvsd /var/lib/cvsd/cvsroot/CVSROOT/readers
# vim /var/lib/cvsd/cvsroot/CVSROOT/readers
	guest
	anonymous
	misafir

Depo'ya proje eklenmesi:(start)

# mkdir -p $HOME/Projects/prj1
# touch file2 file2 file3
# cd $HOME/Projects/prj1
# cvs import -m "Prj1 Project" prj1 ozgun start

Depo'dan proje alınması:(check out)

# cd $HOME/Temp
# cvs checkout prj1
veya 
# cvs co prj1

Projeye klasör eklenmesi

# cd $HOME/Temp/prj1
# mkdir dir1
# cvs add dir1 

Projeye dosya eklenmesi

# cd $HOME/Temp/prj1
# touch file1.c file2.c
# cvs add *.c
# cvs commit -m "cvs'e c dosyalarini ekliyorum" *.c

Projeden dosya silinmesi

# cd $HOME/Temp/prj1
# cvs remove file2.c
# cvs commit -m "file2.c silindi" file2.c

Yereledeki(Çalışma klasöründeki) dosyaların güncellenmesi

# cd $HOME/Temp/prj1
# cvs update

Depodaki bir dosyanın günlüklerinin okunması

# cvs log file2.c

Logout

# cvs logout

???Klasör izinleri ve sahiplikleri:????

# cd /var/lib
# chown -R cvsd:cvsd cvsd
# chmod -R 775 /var/lib/cvsd/var

Kaynaklar:

Retrieved from http://kozgun.net/wiki/pmwiki.php?n=Linux.Cvs
Page last modified on May 03, 2006, at 12:22 AM