Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

CapturingLiveStreams

mimms ile canlı yayınların kaydedilmesi:

mimms -o acikradyo.rm mms://66.90.101.68/rd-acikradyo

mplayer ile canlı yayınların kaydedilmesi:

mplayer -noframedrop -dumpfile out.rm -dumpstream rtsp://url/to/file.rm

Internet �zerinden yayınları kaydetmek i�in kullanılabilecek na�izane bir shell betiği:

#!/bin/bash

echo "Kullanimi: `basename $0` <dosya adi> <stream link/address>" 
echo "�rnek: `basename $0` file.ra rtsp://url/to/file.rm" 
echo "NOT: ram uzantili dosyalarin icindeki rm uzantili adresi kullan!"
echo "mplayer -noframedrop -dumpfile out.rm -dumpstream rtsp://url/to/file.rm"

if [ -z $2 ]; then
	exit
fi

mplayer -noframedrop -dumpfile $1 -dumpstream $2

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 30, 2006, at 02:03 AM