Recent Changes - Search:

edit SideBar


Firefox 2
Get Thunderbird!

BootSectorImage

MBR(Master Boot Record)'nin "dd" ile imajını alınması ve geri yüklnemesi.

MBR'nin imajını almak için:

# dd if=/dev/hda of=/root/hda.mbr bs=512 count=1 

MBR'yi geri yüklemek için:

dd if=/root/hda.mbr of=/dev/hda bs=512 count=1 

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 27, 2005, at 10:43 AM